vosje.png

Privacyverklaring

 

Algemene Privacyverklaring UvA

Deze Privacyverklaring is een aanvulling op de algemene Privacyverklaring van de Universiteit van Amsterdam. U vindt deze hier: http://www.uva.nl/home/disclaimers/privacy.html.  

Aanvulling voor dit onderzoek

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via deelname aan de enquete. Dit zijn: leeftijdscategorie, (voormalig) beroep, woonplaats, geslacht en hoogst genoten opleiding. 

Door in de enquete aan te vinken dat u toestemming geeft voor de verwerking van deze persoonsgegevens, geeft u de UvA hiertoe het recht. Daarmee is uw toestemming de geldende grondslag voor de verwerking.

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt t.b.v. dit onderzoek en worden niet gedeeld met anderen. Daarnaast blijven uw persoonsgegevens anoniem (uit de combinatie van uw gegevens is uw identiteit niet te herleiden). 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van het onderzoek. 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De laatste wijzigingen zijn doorgevoerd op 2 Augustus 2018.